ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η ιστοσελίδα www.loizoshouse.gr είναι ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης ειδών οικιακού εξοπλισμού που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία LOIZOS HOUSE FURNITURE ΕΠΕ, που εδρεύει στην Αττική στην οδό ΗΜΑΘΙΑΣ 1Β Τ.Κ. 13123 με Α.Φ.Μ. 801073409 και Δ.Ο.Υ. Β' ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ηλεκτρονικήονική διεύθυνση επικοινωνίας info@loizoshouse.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 210 8065600, και η οποία εν συνεχεία θα αποκαλείται Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα LOIZOSHOUSE το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.loizoshouse.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Μεταγενέστερη των τροποποιήσεων χρήση του διαδικτυακού τόπου συνεπάγεται αποδοχή και των τροποποιήσεων αυτών.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Για να επιτευχθεί η έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής όταν κάνετε μια παραγγελία θα σας ζητήσουμε μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της, όπως πλήρες ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου ή τα στοιχεία της πιστωτικής-χρεωστικής κάρτας στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω αυτών. Τα στοιχεία αυτά που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της ιστοσελίδας μας δεν θα αποκαλυφτούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους οργανισμούς ή συνεργάτες, εκτός αν αυτό επιβληθεί από κάποια Δημόσια Αρχή (δικαστήριο κλπ.). Η προστασία και η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων σας κατά την χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις της κείμενης Ελληνικής νομοθεσίας.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Η εταιρεία μας δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του και για το λόγο αυτό η ιστοσελίδα www.loizoshouse.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL 128-bit (Secure Sockets Layer). Το SSL χρησιμοποιεί μεθόδους κρυπτογράφησης των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ δύο συσκευών (συνηθέστερα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών) εγκαθιδρύοντας μία ασφαλή σύνδεση μεταξύ τους μέσω του διαδικτύου. Το πρωτόκολλο αυτό χρησιμοποιεί τοTCP/IP για τη μεταφορά των δεδομένων και είναι ανεξάρτητο από την εφαρμογή που χρησιμοποιεί ο τελικός χρήστης. Για τον λόγο αυτό μπορεί να παρέχει υπηρεσίες ασφαλούς μετάδοσης πληροφοριών σε πρωτόκολλα ανώτερου επιπέδου όπως για παράδειγμα το HTTP, το FTP, το telnet κοκ. Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης και με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, όπως ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας, το όνομα και η διεύθυνση σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν η να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους μέσω του Internet. Παρόλα αυτά, η δέσμευσή μας, ευλόγως περιορίζεται στην τήρηση των ανωτέρω κανόνων ασφαλείας, και ουδεμία ευθύνη φέρουμε εάν παρά την απαρέγκλιτη τήρησή τους, διεισδύσουν hackers στα συστήματα δεδομένων και υποκλέψουν πληροφορίες. Μία τέτοια ενέργεια όμως, αποτελεί σοβαρό ποινικό αδίκημα για τον διαπράττοντα αυτό.
ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η εταιρεία μας δίνει εγγύηση από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος βάσει παραστατικού αγοράς ενός χρόνου για τις φθορές στο μασίφ ξύλο και δύο χρόνια για τις φθορές στο χρώμα του ξύλου. Η εγγύηση ισχύει υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Η φθορά του προϊόντος (έπιπλο) δεν θα πρέπει να έχει προκληθεί από κακή χρήση (π.χ. κτύπημα με κάποιο αντικείμενο, χρησιμοποίηση ακατάλληλων καθαριστικών, τοποθέτηση ζεστών αντικειμένων εσωτερικά ή πάνω σε αυτά κ.τ.λ.) ή λάθος χειρισμό του πελάτη (π.χ. βίαιο άνοιγμα πορτών ή συρταριών, λάθος τρόπος μεταφοράς κ.τ.λ) Ο πελάτης θα πρέπει να διατηρεί τα έπιπλα σε στεγασμένους κλειστούς χώρους με θερμοκρασία δωματίου ώστε να μην επηρεάζονται από τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες ιδιαιτέρα στα έπιπλα με μασίφ μεγάλες επιφάνειες όπως καπάκια τραπέζιων θα πρέπει να προστατεύονται από υψηλές θερμοκρασίες (για αυτό και συνιστάται να αποφεύγεται η τοποθέτηση τους κοντά σε καλοριφέρ και να γίνεται χρήση κουρτινών όταν είναι τοποθετημένα κοντά σε παράθυρα). Σε περίπτωση που το έπιπλο έχει συντηρηθεί ή επισκευαστεί ή μεταποιηθεί από μη τεχνικό της εταιρείας μας τότε η εγγύηση παύει να ισχύει. Επιπλα που προορίζονται για εσωτερικούς χώρους τοποθετηθούν σε εξωτερικούς η σε χώρους με υψηλή υγρασία (π.χ. μπάνια) τότε η εγγύηση παύει να ισχύει. Τεχνικός της εταιρείας μας ελέγχει το προιόν είτε στο χώρο του πελάτη, αν είναι εντός Αττικής, είτε στο χώρο της εταιρείας όταν παραληφθεί, για την διαπίστωση του ελαττώματος που αναφέρθηκε και εφόσον τηρούνται οι παραπάνω όροι τότε επισκευάζεται στον συντομότερο δυνατό χρόνο χωρίς χρέωση (επισκευής και μεταφοράς). Σε περίπτωση που η φθορά έχει προέλθει από υπαιτιότητα του πελάτη τότε αυτός υποχρεούται στα έξοδα μεταφοράς εφόσον υπάρχουν καθώς και σε αυτά της επισκευής του εφόσον το επιθυμεί.
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Οι δυνατοί τρόποι πληρωμής που υποστηρίζει η εταιρεία LoizosHouse είναι με τη χρήση χρεωστικής-πιστωτικής κάρτας, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό είτε με την εξόφληση σε μετρητοίς στο κατάστημα. Για επικύρωση custom παραγγελιών απαιτείται η προπληρωμή του 40% τη συνολικής αξίας της παραγγελίας και η εξόφληση του υπολοίπου 60% πρέπει να γίνει 2 μέρες πριν την παράδοση της παραγγελίας. Αγορά με δόσεις.
ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Οποιαδήποτε ακύρωση παραγγελίας θα πρέπει να γίνει εντός 72 ωρών τηλεφωνώντας στο 210 8065600 ή στέλνοντας email στο info@lhkitchens.gr, με αίτημα για ακύρωση. Η επιστροφή των χρημάτων της αγοράς γίνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που έγινε η πληρωμή του προϊόντος προς την εταιρεία. Σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η εταιρεία μας υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού.
ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Ο πελάτης θα πρέπει να ελέγχει προσεκτικά τα προιόντα κατά την στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας . Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι το προϊόν που παραλάβατε έχει κάποιο κατασκευαστικό ελάττωμα, σπάσιμο κ.τ.λ. παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εντός 5 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής και η εταιρεία θα προβεί άμεσα στην επισκευή του ή την αντικατάσταση του όπου χρειάζεται.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Η ιστοσελίδα www.loizoshouse.gr μπορεί να περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες μπορεί να είναι συνεργατών της π.χ. διακοσμητών, μεταφορικών εταιρειών κ.τ.λ ώστε να χρησιμοποιηθούν ως πηγή περισσότερων πληροφοριών για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας ή ακόμα και για διαφημιστικούς σκοπούς. Η εταιρία μας θα κάνει ότι είναι δυνατόν ώστε οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς τους συνδέσμους να είναι υψηλής ποιότητας αλλά δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτό.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η εταιρεία δεν ευθύνεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά απεργία των μέσων μεταφοράς κ.λπ. Η Εταιρεία σε κάθε τέτοια περίπτωση δικαιούται παράταση για την υλοποίηση των υποχρεώσεων της. Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, όπως αυτά επιβάλλονται από την συνήθη πρακτική, για την υψηλού επιπέδου ασφάλεια και προστασία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και των δικών της συστημάτων, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να αναβαθμίζει τα συστήματα προστασίας της και να διαθέτει αντιβιοτικά προγράμματα. Η Εταιρεία, δεδομένης της φύσης του Διαδικτύου, δεν εγγυάται τη μη ύπαρξη ιών και δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση ζημίας του εξοπλισμού, του λογισμικού, των αρχείων ή άλλης ζημίας του Χρήστη ή του Πελάτη, η οποία προκαλείται από ιό. Αντίστοιχα, οι χρήστες, υποχρεούνται να έχουν εγκαταστήσει στον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή τις τελευταίες ενημερωμένες εκδόσεις προγραμμάτων, λειτουργικών συστημάτων και αντιβιοτικών και συναφών προγραμμάτων προστασίας δεδομένων και ηλεκτρονικών υπολογιστών.